Velkommen

Her på min hjemmeside kan du læse om mine aktiviteter som organist, cembalist, kammermusiker og klokkenist og desuden om mine forskellige kammermusikalske aktiviteter og ensembler.

Jeg har en omfattende koncertvirksomhed som orgelsolist og er herudover aktiv som kammermusiker på både orgel og cembalo.

Mine aktiviteter som underviser fylder også meget. Bl.a. underviser jeg i orgelspil på Sjællands Kirkemusikskole og har udgivet lærebøger i disciplinen liturgisk orgelspil. Undervisning i forbindelse med efteruddannelse og kurser er også aktiviteter, jeg bruger meget tid på.