Klokkenist

Søren Gleerup Hansen, Klokkenist

Gudstjeneste med det transportable klokkespil på Axeltorv i Helsingør

Udover at være organist og cembalist er jeg uddannet som klokkenist på Den Skandinaviske Klokkenistskole i Løgumkloster med klokkenisteksamen i 1998 og diplomeksamen i klokkespil i 2002 med udmærkelsen ”Maître Carillonneur”. Fra 2006 har jeg været beskikket som Kirkeministeriets censor ved samtlige klokkenisteksaminer på Den Skandinaviske Klokkenistskole.

Klokkespil på Frederiksborg Slot

Klokkespillet hører til de mere usædvanlige instrumenter at frembringe musik på. At spille musik på klokker er en gammel tradition, der har sin oprindelse i de kunstfærdige, halvautomatiske urværker i de store rådhus- og kirketårne, specielt i Holland og Belgien.

Udover at være et musikinstrument på sine egne præmisser er klokkespillet i høj grad et transskriptionsinstrument. Det betyder, at arrangementer og udsættelser af kendt musik indgår som en naturlig del på næsten ethvert klokkespilskoncertprogram. Klokkespillet er også et instrument, der egner sig fortrinligt til improvisation.

KlokkespilEn af de mere vanskelige ting ved instrumentet er, at når man øver sig, kan hele byen lytte med! Derfor har man fremstillet specielle øvespilleborde, så klokkenisten kan øve sig i timevis, uden at alle andre er nødt til at deltage.  Læs klokkenist Ulla Laages veloplagte artikel om klokkespillet som musikinstrument her.