Organist

Søren Gleerup Hansen, organist

Søren Gleerup Hansen ved orglet i Sct.Mariæ kirke.
Foto: Jesper Jørgensen


Mit repertoire som organist har siden studieårene på konservatoriet været centreret om den tidlige tastemusik. Bl. a. har jeg på flere studieophold beskæftiget mig indgående med den tidlige italienske tastemusik. Men den nordtyske orgelmusik har også en meget stor plads i mit hjerte og fylder pænt på mine koncertprogrammer. Indenfor den romantiske musik har jeg særlig dyrket den danske romantiske orgelmusik og Johannes Brahms` orgelmusik. Jeg har en omfattende koncertvirksomhed som organist, både som orgelsolist og som continuospiller i diverse sammenhænge.

Orgelet i Sct Mariæ

Orglet i Sct Mariæ Kirke.
Foto: Jesper Jørgensen

Jeg har været ansat som organist i den danske folkekirke siden 1. juni 1984. Først i Teestrup og Bråby kirker ved Haslev (1984-1989), derefter i Frederiksberg Slotskirke (1989-1998) og i Sct. Bendts Kirke i Ringsted (1998-2009).

Siden januar 2010 har jeg været ansat som organist i Sct. Mariæ Kirke og i Kronborg Slotskirke i Helsingør. Kirkerne har nogle skønne historiske orgler, som ses her på siden. Læs om dispositionen for orglet i Sct Mariæ kirke her og i Kronborg Slotskirke her.

Orglet i Kronborg Slotskirke

Orglet i Kronborg Slotskirke.
Foto: Jesper Jørgensen

Sct. Mariæ Kirke har et meget aktivt koncertliv, bl. a. den årlige orgelfestival, der finder sted i månederne juni, juli og august. Her har jeg i 2012-13 opført Dietrich Buxtehudes samlede orgelværker, og i 2017 venter en opførelse af Johann Sebastian Bachs samlede orgelværker.

Se mere om kirkernes orgler, koncerter og aktiviteter i øvrigt på kirkens hjemmeside: www.sctmariae.dk.